Vesterålen Matfestival er en regional matfest, med arrangementer over hele Vesterålen – i alle kommuner. Festivalen var ny i 2010. Festivalen skal bidra til å fremme regionens sterke og spennende arktiske mattradisjoner, og en matkultur som fortjener å bli tatt vare på. Vi vil skape identitet og stolthet over vår region og det fantastiske den kan tilby av mat, kultur og opplevelse. Vesterålen Matfestival er den første festivalen i Vesterålen som har arrangement i alle kommunene. Vi ønsker å markedsføre hele regionen, og å binde sammen alle som arbeider med mat i Vesterålen.

I år skal vi gjøre noe nytt, vi arrangerer Vesterålen Matfestival i begynnelsen av oktober. 

Vi har bestemt oss for at Vesterålen Matfestival 2022 skal bestå av mange flotte arrangement og opplevelser. Vi trenger noe å glede oss til i høst. Matfestivalen skal gjennomføres forhåpentligvis på en normal – en plass nær deg. Matregionen vår er jo full av flotte opplevelser vi ønsker folk skal oppsøke.

Mange av de kjente arrangementene blir der også i år, men ikke alt er klart ennå. Vi vil oppdatere fortløpende. Matregionen vår er jo full av flotte opplevelser vi ønsker folk skal oppsøke.
Det er bare å glede seg for årets festival blir fantastisk med mye forskjellig gosnacks 🙂
NB! Vi legger ut hele programmet i løpet av sommeren.

Vesterålen Matfestival skal virke samlende og stimulerende på lokalmatprodusenter. I Vesterålen er det i dag få aktører og små bedrifter, men med viktige ringvirkninger for reiselivet, lokalsamfunnet og lokalsamfunnets identitet. Vesterålen Matfestival vil skape møteplasser og arenaer for næringer i vekst, samt skape en møteplass for samarbeid mellom amatører og profesjonelle. Vi vil bidra til rekruttering og utvikling til et spennende næringsfelt. I Vesterålen har vi de siste årene hatt vekst i både reiselivet og i matnæringene. Mat og matopplevelse er den kanskje viktigste og mest populære opplevelsen man kan tilby besøkende, og etterspørselen er økende. Ved å tilby nye opplevelser knyttet til mat, involvere naturbruksskolen og restaurant- og matfaglinjene i regionen og ved å stimulere til samarbeid og nyskaping, kan Vesterålen Matfestival være et positivt bidrag til videre vekst og utvikling i disse næringene. Festivalen har de siste årene jobbet for å få et enda bedre samarbeid med reiselivsnæringen. Det har vi klart, og Vesterålen Matfestival skal fremover ha et enda større fokus på matopplevelser i regionen.

 

 

Bli medlem

http://www.vesteralenmatfestival.no/wp-content/uploads/2013/03/logoemblemet.png