Vesterålen Matfestival er en regional matfest, med arrangementer over hele Vesterålen – i alle kommuner. Festivalen var ny i 2010. Festivalen skal bidra til å fremme regionens sterke og spennende arktiske mattradisjoner, og en matkultur som fortjener å bli tatt vare på. Vi vil skape identitet og stolthet over vår region og det fantastiske den kan tilby av mat, kultur og opplevelse. Vesterålen Matfestival er den første festivalen i Vesterålen som har arrangement i alle kommunene. Vi ønsker å markedsføre hele regionen, og å binde sammen alle som arbeider med mat i Vesterålen.

I år vil Vesterålen Matfestival pågå i perioden 22.aug – 30.aug

Vesterålen Matfestival skal virke samlende og stimulerende på lokalmatprodusenter. I Vesterålen er det i dag få aktører og små bedrifter, men med viktige ringvirkninger for reiselivet, lokalsamfunnet og lokalsamfunnets identitet. Vesterålen Matfestival vil skape møteplasser og arenaer for næringer i vekst, samt skape en møteplass for samarbeid mellom amatører og profesjonelle. Vi vil bidra til rekruttering og utvikling til et spennende næringsfelt. I Vesterålen har vi de siste årene hatt vekst i både reiselivet og i matnæringene. Mat og matopplevelse er den kanskje viktigste og mest populære opplevelsen man kan tilby besøkende, og etterspørselen er økende. Ved å tilby nye opplevelser knyttet til mat, involvere naturbruksskolen og restaurant- og matfaglinjene i regionen og ved å stimulere til samarbeid og nyskaping, kan Vesterålen Matfestival være et positivt bidrag til videre vekst og utvikling i disse næringene. Festivalen har de siste årene jobbet for å få et enda bedre samarbeid med reiselivsnæringen. Det har vi klart, og Vesterålen Matfestival skal fremover ha et enda større fokus på matopplevelser i regionen.

 

 

Bli medlem

http://www.vesteralenmatfestival.no/wp-content/uploads/2013/03/logoemblemet.png