Vesterålen Matfestival har leid inn prosjektledelse fra Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland. Prosjektleder er Marte Sørbø Hoholm. Landbrukstjenesten har lang erfaring innen landbruk og matproduksjon, og har et stort kontaktnett ut mot primærnæringene. Marte er også matkontakt for Nordre Nordland, hyret inn av Kompetansenettverket for lokalmat i nord. For mer informasjon om Landbrukstjenesten, se http://www.landbrukstjenesten.no/, for mer informasjon om kompetansenettverket for lokalmat i nord, se Kompetansenettverk for lokalmat. Prosjektledelsen har ansvar for arrangementer og organisering av festivalen, og er også kontaktperson.

 

Ta kontakt ved spørsmål og henvendelser om festivalen:

Marte Sørbø Hoholm: 993 57 599, e-post marte@vesteralenmatfestival.no / marte.sorbo.hoholm@lr.no