Vesterålen Matfestival har i 2011 fått prosjektstøtte fra Vesterålen Utvikling for videreutvikling av festivalen, med helhetlig grafisk profil, kompetanseheving samt lokal forankring i regionen. Sponsormidlene er helt avgjørende for at vi i år har fått på plass et så fantastisk flott program, og vi vil gjerne få takke alle som bidrar med støtte:

  • Vesterålen Utvikling
  • Nordland Fylkeskommune
  • Fylkesmannen i Nordland
  • Nordlaks
  • Vesterålen hotell og kongressenter
  • Sparebank 1 Nord-Norge
  • Akvakultur i Vesterålen
  • Meirsmaken Karamellpudding
  • Mainstream AS
  • Eksportutvalget for fisk